Novi slučaj kršenja zakona u Krajini: Haris Mešić u isto vrijeme općinski vijećnik i direktor Unsko-sanskih šuma

Federalni Zakon o sukobu interesa u organima vlasti jasno precizira da općinski vijećnik ne može biti član općinskih struktura, a tako ni direktor institucija koje račun polažu najviše zakonodovanom tijelu na bilo kojem nivou.

Međutim, petrovački općinski vijećnik Haris Mešić je prije nekoliko mjeseci imenovan v.d.-om, a zatim i direktorom Unsko-sanskih šuma.

– Nakon što sam zvanično primio mandat, uputio sam upit nadležnim institucijama o eventualnom sukobu interesa. Kao što vidite, sama činjenica da sam danas na sjednici Općinskog vijeća vam dovoljno govori, kazao je za Federalnu televiziju Haris Mešić.

Prema državnom zakonu, s kojim bi treba biti usklađeni i federalni, Mešić nije ni smio prihvatiti mjesto direktora, čak ni pola godine nakon što mu istekne mandat općinskog vijećnika ne smije biti u upravnim strukturama ŠPD-a.

– Općinski vijećnik ne bi smio vršiti funkciju člana uprave, nadzornog i upravnog odbora ili osobe koja zastupa ili predstavlja javna preduzeća. Budući da je u ovom slučaju riječ o direktnom kršenju Zakona o sukobu interesa, svakako da ima mjesta za uključivanje institucija pravosuđa jer kršenje zakona u ovom slučaju bi se moglo podvesti pod norme krivičnog zakonodavstva, kaže za Federalnu televiziju doc.dr. Zlatan Begić, profesor na Pravnom fakultetu u Bihaću.

Sankcije za ovakvo neetično ponašanje postoje, ali se isto tako postavlja pitanje ko je omogućio pravni vakum u Federaciji BiH da političari, izabrani od građana, mogu kršiti zakone i za to nikome ne polagati račune.