Vijeće EU stavilo BiH na listu zemalja podložnih poreznim prevarama i utajama

    Vijeće Evropske unije sastavilo je listu zemalja s nekooperativnim jurisdikcijama u pogledu oporezivanja, a svrha liste je nastojanje sprečavanja poreznih prevara i utaje poreza. Bosna i Hercegovina se, zajedno sa susjednim zemljama, našla na sivoj listi zemalja koje treba da ispune određene uvjete kako bi u pogledu oporezivanja postale efikasnije.

    Vijeće Evropske unije sastavilo je listu zemalja s nekooperativnim jurisdikcijama u pogledu oporezivanja, a svrha liste je nastojanje sprečavanja poreznih prevara i utaje poreza. Bosna i Hercegovina se, zajedno sa susjednim zemljama, našla na sivoj listi zemalja koje treba da ispune određene uvjete kako bi u pogledu oporezivanja postale efikasnije.