USK PREDNJAČI U REALIZACIJI ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE

- Za svaku pohvalu činjenica da je u ovoj godini postignut značajan napredak u rješavanju predmeta iz prethodnog perioda

BIHAĆ, 26. decembra – U Ministarstvu pravosuđa i uprave USK-a zadovoljni su urađenim u ovoj godini, kada su u pitanju njihove nadležnosti, ali i rad sudova i tužilaštava. Pozitivan pomak svakako je činjenica da su sudovi povećali obim rješavanja tzv. „starih predmeta“ iz prethodnih godina. Kantonalni sud u Bihaću u martu naredne godine trebao bi preseliti u novu zgradu, čija je izgradnja uveliko u toku, čime će se popraviti prostorni uslovi ne samo ovog, već i Općinskog suda Bhać, koji trenutno dijeli zgradu sa kantonalnim. To će svakako doprinijeti boljoj efikasnosti oba suda.
Uprkos naporima Kantonalnog i općinskih sudova na području Unsko-sanskog kantona i dalje nije rijetka pojava da građani na „pravdu“ čekaju i po nekoliko godina. Stoga je za svaku pohvalu činjenica da je u ovoj godini postignut značajan napredak u rješavanju predmeta iz prethodnog perioda.
Boljoj efikasnosti sudova svakako će doprinijeti osiguravanje adekvatnog prostora za rad. Po riječima Nikole Findrika, ministra pravosuđa USK, izgradnja nove zgrade Kantonalnog suda u Bihaću je pri kraju. Preseljenjem Kantonalnog i Općinski sud u Bihaću, koji sada dijeli zgradu s njim, dobiće više protora za rad.
Kada je u pitanju Kantonalno ministarstvu pravosuđa i uprave u 2017 – toj, ministar Findrik istakao je daljnji napredak u izvršenju alternativne  krivične sankcije kroz rad za opće dobro na slobodi, po čemu Kanton prednjači u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U ovoj godini do sada je, kako je kazao ministar Findrik, zaprimljeno oko 85 presuda sudova sa područja Kantona. Većina tih mjera je izvršena ili se izvršava, zbog čega Kanton već godinama ima najveći procenat uspješnosti realizacije ove mjere u Federaciji, dodao je.