Vlada USK – novca za plate nema ali za podobne privatnike ima ! 

Nisu znali da novac neće biti doznačen ili ipak jesu?
Odlukom Fiskalnog vijeća BiH sa računa ministarstava finansija svih kantona u Federaciji, te računa gradova i općina skinuta su milionska sredstva. Bez prethodne najave i obrazloženja, tvrde u Vladi USK koja je tokom ovog mjeseca ostala bez 3,5 miliona KM. Kako je na sjednici Vlade pojasnio premijer Husein Rošić, na taj način vraćaju se obaveze po kreditnim aranžmanima BiH, pa i MMF-a.  Vlada će reagirati na ovaj postupak Fiskalnog vijeća i Ministarstva finansija FBiH i tražiti povrat sredstava.
Prema posljednjem izvještaju Centralne banke BiH,  ukupna zaduženost naše zemlje iznosi 11,9 milijardi KM. Na vanjski dug otpada  8,4 milijarde KM, a  teret otplate nose građani BiH. Shodno odluci Fisklanog vijeća BiH s početka decembra, sa računa svih kantona u Federaciji, općina i gradova  skinuta su višemilionska sredstva. Unsko – sanski kanton ostao je bez 3,5 miliona maraka prikupljenih po osnovu indirektnih poreza.
Kanton, na ovaj način,  po istom osnovu dva puta plaća istu obavezu, tvrdi Rošić i dodaje da će u skladu sa zakonom tražiti povrat novca. U međuvremenu će  pokrenuti aktiviranje Savjeta Kantona koji bi trebao zauzeti stav po ovom pitanju. Istovremeno Savez općina i gradova je tužio Federaciju BiH i državu zbog nezakonitog uzimanja novca.

Novca za plate nema ali za privatnike ima !

Kantonalna vlada, odlučeno je danas, pomoći će u projektu izgradnje vodovoda  na potezu Orašac – Štrbački buk – Ćelije.  Od  430.000 KM, kolika je procijenjena vrijednost projekta, osigurano je 270.000 maraka, 100.000 je osiguralo Federalno ministarstvo okoliša,   Vlada Kantona 130.000 maraka i Grad Bihać 40.000.
Vlada će sa 40.000 KM sufinansirati adaptaciju proizvodnog prostora komanije MS Alem i sa 10.000 maraka pomoći kupovinu dijela tehnološke opreme firme Bašo komerc.  Data je saglasnost za učešće u finansiranju izgradnje lokalnog puta  u mjesnim zajednicama Ostružnica i Badić.
Za  zdravstveno osiguranje neosiguranih lica Vlada je odborila izdvajanje  622.000 maraka Zavodu zdravstvenog osiguranja i 47.000 maraka po osnovu refundacije troškova  za medicinsko vještačenje neratnih invalida sa 90 i 100 postotnim tjelesnim oštećenjima.