VLADA USK: Fiskalna 2017 je završena u suficitu, a dugovanja nikad veća!

Predhodnu 2017. godinu je obilježilo  teško stanje u kantonu, stalne krize među vladajućim strukturama, besmislene smjene ministara, te sve dublja ekonomska kriza i potpun izostanak konkretnih radnih rezultata aktuelnog premijera.

Nakon sjednice Skuštine Unsko-sanskog Kantona na kojoj je usvojen rebalans budžeta za 2017. godinu  mogli smo svjedočiti izjavi u kojoj se  premijer Rošić hvali pozitivnim bilansom, odnosnom suficitom za 2017. fiskalnu godinu.

Evo šta su o rebalansu budžeta USK za 2017. godinu kazali predsjednici klubova 
zastupnika i premijer Rošić.

Naime, budžetski suficit i budžetski deficit nastaju uslijed neravnoteženja između ukupnih prihoda i primanja s jedne strane i ukupnih rashoda i izdataka budžeta  kantona s druge strane. Budžetski suficit postoji kada su ukupni prihodi i primanja veći od ukupnih rashoda i izdataka. Jednostavno rečeno, to bi značilo da kanton  ima na raspolaganju više novca nego što iznose planirani rashodi u budžetskoj godini.

S druge strane, stanje u kantonu je svaki dan očigledno sve teže pa se postavlja pitanje da li je premijer pogrešno informisan ili da li on uopšte zna  šta to znači riječ “SUFICIT” ???

Jer kako drugačije objasniti postojanje suficita, kad do danas nisu  isplaćeni poticaji poljoprivrednim proizvođačima, budžetski korisnici još nisu dobili platu za decembar 2017. godine, neizmirena dugovanja za porodiljske naknade 4,7 miliona KM, a o obavezama prema dobavljačima da i ne pričamo.

 

/Video prilog preuzet sa stranice rtvusk.ba