ZDRAVSTVO vs VLADA // KOLEKTIVNI (NE)SPORAZUM !?

BIHAĆ, 12.februar – Nakon što su u novembru bili u štrajku, ljekari u USK mogli bi opet obustaviti rad.

Ovaj put, zbog neprimjene Kolektivnog ugovora za ljekare i stomatologe, a koji su prvog  decembra dogovorili sa predstavnicima Vlade. Ispostavilo se da novca nema za obaveze koje proističu iz njega. Tako tvrde u upravi kantonalne bolnice koja zapošljava najveći broj ljekara i već ističu da ukoliko se primjeni Kolektivni ugovor biće upitna isplata februarske plaće.

U ministarstvu zdravstva također kažu da su očekivali probleme  oko primjene Kolektivnog  dok u Zavodiu zdravstvenog osiguranja  čekaju na rebalans buždeta  ove ustanove.