Zahtjevi za elektronske knjižice od 12. februara

ZAVOD ZDRASTVENOG OSIGURANJA USK

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona obavijestio je osigurana lica da od ponedjeljka, 12. februara jmogu početi sa procedurom podnošenja zatjeva za izdavanje elektronskih zdravstvenih legitimacija. Osiguranici su u obavezi zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene knjižice popuniti u nadležnoj poslovnici Zavoda, a najkasnije u roku od 48 sati od dana podnošenja zahtjeva uplatiti dvije (2) konvertibilne marke na broj računa Zavoda zdravstvenog osiguranja 3385002275795004. Sve ostale informacije mogu se dobiti u naležnim poslovnicama Zavoda.