UG Forum Gliničara Glinica – Humanitarna akcija za kupovinu ambulatnog vozila

Udruženje Građana
Forum Gliničara Glinica
G L I N I C A

Broj:01-02-03/18
Datum: 02.03.2018.godine

M E D I J I M A

Predmet:S A O P Ć E NJ E Z A J A V N O S T

Kao što je poznato UG „Forum Gliničara Glinica“ je pokrenuo Humanitarnu akciju skupljanja Donacije za kupnju Sanitetskog vozila za Ambulantu Vrnograč. Akciju imamo namjeru da ZAVRŠIMO 15.03.2018.godine. Potrebna srestva za kupnju Vozila su 11.900.Eura.
Radi transparentnosti,a i zamolbe svima građanima koji su u mogućnosti da pomognu ovu akciju da se uključe u istu sa svojim donacijama.

Poštovani Donatori:Danas 02.03.2018.godine stanje Donacije za vozilo Hitne pomoći stoji ovako:

Poštovani Donatori obaviještavam vas da Akcija za nabavku Sanitetskog vozila za Ambulantu Vrnograč završava 15.03.2018.godine.
Do sada je ukupito 18014,42 KM prema danasnjem kursu.
Donacije su uplaćene kod:
1.Suhbije Rizvića u USA u iznosu od 2310.Dolara
2.Šemso Šabić u Austriji 1300.Eura
3.Islam Hušidić u Austriji 150.Dolara Kanadski
4.Fikret Dukić u BiH 1080.Eura+2160 KM+510.USA Dolara+200.Franaka Švicarski
5.Žiroračun Udruženja 1906,73 KM
6.Baltić Mahmut 560 USA
Dosad ukupno u KM ukupito 18014,42 KM
Da bi se uspješno okončala Akcija pozivam sve one koji su obećali da izvrše svoje Donacije,a i ostali građani koji žele da pomognu nabavku ovog vozila pozivam da se uključe.
Vrnograč treba Hitnu Pomoć