SBB USK: Tražimo hitno usvajanje Budžeta!

SAOPĆENJE ZA JAVNOST KO SBB USK

Danas je održana prva radna sjenica novoizabranog Kantonalnog odbora Saveza za bolju budućnost Unsko-sanskog kantona na kojoj su, u skladu sa smjernicama Predsjedništva SBB-a za sprovedbu unutarstranačkih izbora, izabrana dva dodatna potpredsjednika KO SBB USK i to Agan Bunić, dipl.pravnik ispred OO SBB Bužim i Samir Jašaragić, magistar ekonomije ispred OO SBB Bosanska Krupa.

U fokusu današnje sjednice KO SBB USK raspravljalo se o predloženom budžetu Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu.

Usvojeni su  zaključci da će Klub SBB-a u Skupštini USK podržati budžet za 2018. godinu,a ali pod slijedećim uslovima:

  1. Da se izdvoje određena finansijska sredstva za nesmetan rad J.U. „Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić“ kao i J.U. „Opća bolnica Sanski Most“;
  2. Da se izdvoji 5% sredstava od ukupnog budžeta za isplate po izvršenju tužbi u obrazovanju;
  3. Da se obezbjede finansijska sredstva za kolektivne ugovore potpisanih od strane Vlade USK i sindikata;
  4. Da se obezbjedi isplata zaostalih novčanih naknada za porodilje;
  5. Da se uvrste i svi ostali značajni projekti prema općinama i gradovima koje je inicirao Klub zastupnika SBB u Skupštini USK.

KO SBB USK smatra da je budžet za 2018. godinu više socijalnog nego razvojnog karaktera,  ali uvrštavanjem gore navedenog u budžet smatra da će se dovesti do stabilizacije stanja u USK.

Cjeneći veliki broj budžetskih korisnika, tražimo hitno usvajanje Budžeta, ali Budžeta koji će biti realan i ostvariv.

(Press centar KO SBB USK)