Održana sjednica Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara USK: Mujo Korčić ipak ispunjava uslove iz konkursa!

Nezavisni odbor  za izbor policijskog komesara (NOIPK) Unsko-sanskog kantona( USK)  na današnjoj sjednici zaključio je da sva tri kandidata  na ovu funkciju ispunjavaju uslove iz javnog konkursa.

Mujo Koričić, Esnaf Buza i Bare Pršlje će u četvrtak 7. juna pred članovima NOIPK-a imati  intervjue.

Koričić je generalni inspektor policije i bivši komesar policije USK, Buza,glavni inspektor i  načelnik uniformirane policije ZE-DO kantona,a Pršlje takođe u činu glavnog inspektora , načelnik Policijske uprave (PU)  Jajce.

Time je prekinuta  iz vaninstitucionalnog miljea podržana  pravna  zbrka  i pritisci kako  kandidati  nisu  podnijeli urednu dokumentaciju kako je naznačeno u javnom konkursu.

Najdalje je u  nagađanju  epiloga oko kandidatura,a u suštini privatnoj željoteci,  otišao lokalni portal iz Sanskog Mosta  inmedia.ba  koji je nekoliko dana ranije “saznao”  kako  su odbačene kandidature dvojice kandidata, a da  uslove iz konkursa ispunjava samo kandidat iz Jajca.

/normala