Sukobom interesa u FBiH niko se ne bavi nekoliko godina

    Brojni slučajevi sukoba interesa u Federaciji BiH zbog zastare nikada neće biti riješeni.

    Aktuelne vlasti ni pet godina nakon usvajanja državnog zakona nisu formirale komisiju koja bi se bavila sprječavanjem sukoba interesa političara na nižim nivoima u Federaciji. Tako se posljednjih godina u ovom entitetu, sukobom interesa ne bavi niko.