Počinje izrada projekta brze ceste prema Krajini

Vrijednost ugovora za ovu vrstu posla, na osnovu javnog poziva na kojem su ove dvije firme pobijedile, sa PDV-om iznosi 408.454 marke.

Ovo je prvi korak da se Krajina konačno poveže brzom cestom sa Sarajevom, na šta se čeka skoro 20 godina.

Prema tenderu, IPSA i IG dužni su izraditi idejni projekt trase i objekata s fizibiliti studijskom dokumentacijom buduće brze ceste među kojima su zaobilaznica Bihać (interregionalno čvorište spoj s brzom cestom Ključ – Bosanski Petrovac – Bihać), zaobilaznica Cazin, zaobilaznica Velika Kladuša – granica Hrvatske.

Također, potrebno je završiti i sve elaborate potrebne za ishođenje urbanističke saglasnosti procjena troškova ove dionice, a sve u roku od godinu dana. „Autoceste FBiH“ za plansku dokumentaciju imaju već spremno oko 2,5 miliona maraka.

 Završetak zaobilaznice

„Autoceste“ su jučer saopćile da su objavile i tender za završetak posljednjeg dijela Sarajevske zaobilaznice, čija je vrijednost bez PDV-a 20 miliona maraka. Radi se o gradnji gradske ceste između petlje Vlakovo i Mostarskog raskršća, ukupne dužine 1,44 kilometra.