CIVITAS projekat učenika IIIa razerda JU Medicinske škole Bihać

Učenici smo IIIa razreda, JU Medicinska škola Bihać. U sklopu projekta CIVITAS – Ja građanin želimo podići svijest te doprinijeti što boljoj i efikasnijoj prevenciji karcinoma dojke. Smatramo da bi u tome znatno pomoglo uvođenje redovnih preventivnih pregleda za sve žene na području USK, na nivou primarne zdravstvene zaštite. Također, da se posebna pažnja, kroz analizu porodične anamneze, obrati na rizične grupe koje imaju veće šanse obolijevanja od ove bolesti. Da bi se svemu tome doprinijelo također treba da se educira stanovništvo što je više moguće. Ovo su sve stvari za koje se mi kao učenici zalažemo. Nadamo se da se slažete sa našim zahtjevima i da ćete nas podržati jer je to jedan korak bliže ka ostvarenju našeg cilja.

Podržite na facebook stranici: https://www.facebook.com/preveniratizdravljegarantirati/