Obavijest za građane, JKP “Komrad” d.o.o. Bihać će u ljetnom periodu odvoziti otpad u ranim jutarnjim satima

Iz JKP “Komrad” d.o.o. Bihać obavještavaju sve građane da u dane odvoza komunalnog otpada odlože svoje posude sa otpadom u kasnim večernjim satima.

Zbog velikih vrućina i otežanih uslova za rad poslovnih jedinica JKP “Komrad” d.o.o. Bihać, kao što je poslovna jedinica Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, poslovna jedinica Javna higijena i zelenilo, poslovna jedinica Reciklaža i poslovna jedinica Pogrebna djelatnost kreću sa obavljanjem svojih djelatnosti od 04:00 sata ujutro u period od 15.06.2019 do 15.09.2019.

O svim ostalim promjenama obavijestit ćemo Vas blagovremeno.