EVO ŠTA STOJI U SPORAZUMU O SARADNJI IZMEĐU POMAKA I SDA U BIHAĆU

Gradski odbori Pomaka i SDA u Bihaću potpisali su danas Sporazum o saradnji i zajedničkom djelovanju “10 za Bihać – Partnerstvo za Bihać”. Ovim činom su SDA i Pomak uspostavili saradnju u Gradskom vijeću Grada Bihaća s ciljem, kako se u Sporazumu navodi, političke stabilizacije i daljeg razvoja Grada Bihaća.

Sporazumom se potpisnice obavezuju zajednički raditi i djelovati na realizaciji procesa te infrastrukturnih i drugih projekata koje je Pomak predstavio u svom planu “10 za Bihać” krajem prošlog mjeseca.

Podsjetimo, riječ je o rješavanju pitanja migranata na području tog grada te projektima Aerodrom Bihać, ulaganje u vodovodnu i cestovnu infrastrukturu JP Nacionalni park Una, razvoj turizma, realizacija infrastrukturnih projekata koji se finansiraju s nivoa FBiH putem Direkcije za ceste FBiH na području Grada Bihaća za koje su već osiguran sredstva, osiguranje investicija javnih preduzeća, izgradnja sportske infrastrukture, proširenje poslovnih zona Kamenica i Kombiteks te rekonstrukcija javne rasvjete.

U ovoj tački se navodi da će SDA i Pomak urediti oblast koncesija na višim nivoima kada je u pitanju HE Kostela sa Elektroprivredom BiH i naplatu potraživanja po tom osnovu koja grad Bihać godinama neopravdano ne ostvaruje.

Sporazumom je predviđeno da u roku od 15 dana zakažu sjednicu Gradskog vijeća na koju će biti pozvani predstavnici institucija koji će prezentirati trenutni status navedenih projekata s detaljnim opisom stepena realizacije projekata, obavezama Grada bihaća u smislu administrativne podrške i očekivanog roka završetka aktivnosti.

Gradsko vijeće Bihaća će biti u obavezi da formira Radno tijelo koje će činiti predstavnici svih nivoa vlasti čiji će zadatak biti praćenje realizacije projekata iz ovog Sporazuma te će na početku svake sjednice u okviru aktuelnog saziva izvijestiti Gradsko vijeće o statusu realizacije projekata.

U tački VI Sporazuma navodi se kako se prijedlog ili rebalans budžeta Grada Bihaća te programi zavoda za prostorno uređenje Grada Bihaća prije usvajanja trebaju usaglasiti na organima stranaka potpisnica.

Gradski odbori SDA i Pomaka obećavaju da će raditi na reformi institucija Bihaća u cilju ažurnijeg i kvalitetnijeg rada, da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti aktivnostima koje doprinose očuvanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata te da će pronaći adekvatan model da se obilježavanje svih značajnijih datuma iz Kalendara koji je usvojilo Gradsko vijeće institucionalizira.

“Gradski vijećnici iz GO SDA i GO Pomak, gradonačelnik Grada bihaća te predstavnici ove dvije stranke na višim nivoima vlasti podržavaju realizaciju ovog Sporazuma”, zaključuje se u dokumentu koji su potpisali Samir Muminović ispred SDA i Šuhret Fazlić ispred Pomaka.

U Gradskom vijeću Bihaća SDA i Pomak sada će imati 16 vijećnika, odnosno čine većinu. SDA je do sada bila u opoziciji, a većinu su činili Pomak, Bihać zajedno, SDP i ASDA sa 17 vijećnika. Iz SDA mjesecima su poručivali kako većine nema ni u vijeću ni u kantonu, a sjednice nisu održane od 16. jula.