BIHAĆ // 25. godišnjica oslobađanja “Klokota”, Vedrog Polaj i podplješevičkih sela Veliki i Mali Baljevac.

Prije dvadeset i pet godine pripadnici  Petoga korpusa AR BiH, MUP-a  i HVO-a regije Bihać zajedničkom akcijom oslobodili su područje Vedrog polja i potplješevičkog platoa čime je zaustavljena višemjesečna blokada i osvajanje Bihaća.

Akcija oslobađanje potplješevičkih sela počela je 13. januara 1995. godine,a  predstavljala je prvi korak u slamanju   ofanzive  Vojske RS-a i pobunjeni Srba iz tzv. SAO Krajine koja je od kraja oktobra 1994. godine imala za cilj neprijateljsko osvajanje Bihaća.

Zahvaljujući zajedničkoj i koordiniranoj akciji 501.  slavne brigade 5. korpusa Armije RBiHHVO, MUP-a i  Regije Bihać  14. janura 1995. godine oslobođeno je Vedro Polje, prostor oko aerodroma Željava i gradski vodovod, a neprijatelj je udaljen i od bolnice koja je bila žila kucavica svih godina rata.

Početak ratne 1995. godine za tadašnji Bihaćki okrug bio je izuzetno težak u vojničkom i svakom drugom smislu.

Unatoč daleko nadmoćnijim snagama i namjeri da se konačno pokori Bihać i tadašnji Bihaćki okrug, kao zaštićena zona UN-a, zajedničkom i koordiniranom akcijom 5. korpusa ARBiH, MUP-a i HVO-a regije Bihać   neprijatelju je pokazano da Bihać neće biti osvojen i da će slobodarski duh zajedničke borbe Bošnjaka i Hrvata opstati.

Od ove akcije pa do kasnijih akcija deblokade i oslobađanja Armija R BiH je imala inicijativu na frontu.

Dio oslobađajuće akcije možete pogledati i u videu ispod: